Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Je to jednoduchá otázka, která ovšem nenabízí jednoduchou odpověď. Na trhu se aktuálně nachází desítky značek tepelných čerpadel, které se od sebe různě liší. My jsme zde pro Vás, abychom Vám narovinu řekli jaká očekávání jsou reálná a kolik to bude celé stát

1. Technologicky

Nejrozšířenějším typem instalovaných tepelných čerpadel na území České republiky je tepelné čerpadlo typu Vzduch/Voda. Tyto čerpadla jsou instalována cca v 85 % případů.

Druhou nejčastěji instalovanou variantou jsou s cca 12 % instalacemi tepelná čerpadla typu Země/Voda. Ty mají z pravidla vyšší vstupní náklady, protože potřebují úpravu pozemku, nebo přímo vrt. Zbylé instalace se týkají variant Voda/Voda, nebo Vzuch/Vzduch. O výhodách a nevýhodách jednotlivých provedení se můžete dočíst v rubrikách Co musím vědět

 

2. Vstupními náklady

               Vstupní náklady k pořízení tepelného čerpadla se mohou často lišit.  Je důležité si pohlídat ve smlouvě, co vše vlastně platíte. Zda platíte pouze samotné tepelné čerpadlo, nebo zda kalkulace zahrnuje i náklady na instalaci a uvedení do provozu.

               Dále je nutné vědět, co se instalací myslí. Jedna věc je instalace samotného tepelného čerpadla. Jiná pak demontáž, případně úprava stávajícího řešení. Obecně úpravy, které vedou ke stavební připravenosti před samotnou instalací tepelného čerpadla 

 

3. Vyhovuje podmínkám pro dotační programy

               Není pravdou, že každé tepelné čerpadlo může dostat dotaci. Ta se týká pouze čerpadel, které splňují dané podmínky. Tepelná čerpadla uváděná na trh musí splňovat podmínky Nařízení komise EU č. 813/2013, které definují požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných ohřívačů. Metodiku ověřování předepisuje EN 14 825. Výrobce nebo dodavatel tepelného čerpadla splnění podmínek deklaruje předepsaným způsobem, případně prokazuje platným certifikátem autorizované zkušebny. Tepelná čerpadla musí být zařazena do Seznamu výrobků a technologií SVT, který spravuje Státní fond životního prostředí.

               My Vám jsme schopni garantovat, že tepelné čerpadlo které po konzultaci společně vybereme bude tyto podmínky splňovat a s dotací jsme schopní výrazně pomoci.
Více informací o dotačních programech získáte v sekci Jak na dotace?

 

4. Provozními náklady

               Nejlevnější řešení z pravidla nebývá nejlepším řešením. Snaha ušetřit za každou cenu může vést k tomu, že se Vám čerpadlo pořádně prodraží při provozu. Ze zkušeností víme, že problém nastává zejména ve dvou bodech.

               Při výběru tepelného čerpadla se majitel napálí u výpočtu tepelné ztráty své nemovitosti. To vede v lepším případě k tomu, že pro objekt koupí naddimenzované řešení, které stojí více peněz při pořízení a zároveň má i větší odběr ze sítě, takže zvedá náklady i při provozu (respektive, úspora není tak veliká, jak by mohla být). Horší variantou pak je, že do objektu majitel pořídí tepelné čerpadlo, které je poddimenzované, což vede v lepším případě k přetěžování čerpadla. To je pak náchylnější k poruše, a navíc opět roste jeho náklad na provoz, protože se snižuje jeho Topný faktor v průběhu činnosti. Nebo ta úplně nejhorší varianta, čerpadlo je tak slabé, že nedosáhne na potřebný výkon, což vede k tomu, že jednoduše domácnost nevytopí na požadovanou teplotu

              

               Druhý problém je poruchovost. Kvalitní výrobci mají po celém území České republiky servisní síť a zároveň drží náhradní díly. Pokud se tedy cokoliv pokazí, tak nečekáte dlouhé týdny, ale problém okamžitě dokáží řešit. Paradoxně však právě u těch velkých a kvalitních výrobců s poruchami obvykle nebývá takový problém, protože jejich produkty mají mnohem vyšší kvalitu provedení. Komplety jsou připravovány z pravidla strojově a s mnohem vyšší přesností, nežli je tomu u tepelných čerpadel, které nemají kořeny v Evropě, případně těch, které na našem území nemají tak velké zastoupení.

 

5. Kvalitou provedení

               Zkušenost prostě říká, že pokud se jedná o neznámého výrobce bez zázemí v České republice riskujete problémy. Naopak výrobci, se kterými obvykle spolupracujeme jsou v tomto směru výjimečně hodnocení a mají za sebou obvykle více než 15 let zkušeností. To znamená více, než 15 let instalací, referencí a postupně budované sítě partnerů, kteří Vám zajistí rychlí přístup v případě potřeby řešit problém. Navíc právě tito výrobci nabízí významně vyšší záruky a garance na své stroje

 

6. Servisními podmínkami

               Garanci Vám dnes na trhu slíbí každý. Někdo slibuje 2 roky (protože ze zákona musí) Někdo slíbí garanci 5 let, někdo 7, nebo dokonce 10 let. Pokud výrobce nabízí na své zařízení pouze zákonnou záruku 2 roky, zbystřete, dává tím jasný signál, že svému řešení příliš nevěří.

               Je dobré se podívat i na to, za co jednotliví výrobci ve skutečnosti ručí. Je v garanci i samotný servis (výměna) dílu, nebo jenom díl samotný? Zahrnuje garance nějaké časové podmínky, do kdy dojde k opravě? Jsou jakkoliv kladeny požadavky na Vás v rámci pravidelného servisování?

               Vždy je důležité kouknout se na to z více úhlů pohledu a vědět, co daný výrobce vlastně slibuje a jakou to má přidanou hodnotu.

 

7. Provozním zázemím Značky

               Již jsme o tom výše v textu psali, ale považujeme to za natolik důležité, že tomu věnujeme celý bod. Je pravda že tepelné čerpadlo o zhruba stejném výkonu se může cenově pohybovat v rozsahu klidně až 100 000 Kč. Když se ale podíváte na potenciální rizika levnější varianty. Zjistíte, že i přes vyšší investici se vyplatí vsadit na kvalitu

               Kvalitou v tomto případě myslíme

                               Technické provedení tepelného čerpadla

                               Topný faktor tepelného čerpadla

                               Hlučnost tepelného čerpadla

                               Odborná instalace školenými profesionály

                               Servisní podmínky

                               Garanční podmínky

 

Mám zájem o bezplatnou konzultaci a vypracování nabídky na míru

Kontaktní údaje

Vyplňte své jméno prosím
Vyplňte své příjmení prosím
Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím

Kontaktní údaje

Vyplňte ulici prosím
Vyplňte město prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Váš dům je:

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Jaká je užitná plocha Vaší domácnosti?

m2

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody?

Kolik osob žije ve Vaší domácnost?

osob
V případě, že tepelné čerpadlo použijete i pro ohřev bojleru, je nutné znát počet osob, protože z toho vyplyne nutný objem zásobníku tepelného čerpadla.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Vyřídíme za vás podání dotace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnou?

Jakým způsobem nyní vytápíte?

Jaký zdroj pro vytápění používáte?

Jakou máte otopnou soustavu?

Na kolik °C doma topíte?

°C

Znáte Vaší roční spotřebu energie pro vytápění v kWh?

Hodnotu snadno získáte z vyúčtování od Vašeho dodavatele. Uvádí se v kWh.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Jaký by byl ideální termín instalace?

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná schvíle

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Krok {{ step }}/2