Dotace na tepelné čerpadlo 2022

Klíčové informace

  • Jedná se o poslední možnost vyměnit zdroj tepla za podpory státní dotace
  • Od 1.9.2022 můžete dostat pokutu, pokud máte kotel na tuhá paliva, který nesplňuje alespoň 3. emisní třídu
  • Žádost na kotlíkovou dotaci lze podávat od 1.6.2022
  • Výše kotlíkové dotace může být 180 000 Kč (u nízkopříjmových domácností)
  • Žádost na Nová zelená úsporám lze podávat od podzimu 2022
  • Výše dotace NZÚ může být max. 80 000 Kč (u běžných domácností)
  • Výše dotace NZÚ při výměně tepelného zdroje včetně ohřevu TÚV může být až 100 000 Kč
  • Dotace se vztahuje na výměny kotlů realizované od 1.1.2022
IVT Centrum
IVT Centrum – Servisní a montážní partner
Řešení
Přesná kalkulace ZDARMA
Dotace
Vyřízení dotace až 180 000 Kč
Záruka
Záruka 10 let na tepelné čerpadlo

Jaká jsou pravidla pro kotlíkové dotace 2022?

Tepelná čerpadla jsou jedním z nejekologičtějších a zároveň nejstabilnějších zdrojů vytápění. Proto na tento typ kotlů vsází i stát a nabízí dotační programy, které si kladou za cíl navýšit zájem ze strany občanů. Cílem je usnadnit přechod na tento levnější, a především ekologičtější způsob vytápění. V současné době Existují dva dotační programy, které Vám mohou výrazně zlevnit přechod na tepelné čerpadlo.

Pokud aktuálně topíte kotlem na tuhá paliva 2., nebo horší emisní třídy, a průměrný měsíční příjem členů Vaší domácnosti na hlavu je pod 14 242 Kč týká se Vás pravděpodobně „Kotlíková dotace“. Ta nabízí podporu ve výší až 95 % nákladů v částce až 180 000 Kč na pořízení tepelného čerpadla. Vy tak získáte stabilní a čistý zdroj tepla s významnou slevou.

Pokud topíte elektro-kotlem, nebo kotlem na tuhá paliva 2., nebo horší emisní třídy, máte možnost získat z dotačního programu „Nová zelená úsporám“ částku až 80 000 Kč na pořízení vašeho nového zdroje tepla. Pokud změnu tepelného zdroje spojíte i s výměnou ohřevu teplé užitkové vody, můžete žádat až o 100 000 Kč. I v tomto případě tak můžete značně ulevit své peněžence.

Kotlíková dotace 2022 v kostce

Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů.

Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů.

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů kotlů stanovilo MŽP speciální motivační opatření pro vlastníky nemovitostí, kteří mají zájem o výměnu kotle. Při podání žádosti o výměnu kotle z uvedených dotací do 1. září 2022 a doložení žádosti úřadům v případě kontroly zdroje a splnění povinností lze upustit od pokuty za přestupek. Zákony v takových případech umožňují upustit od potrestání či pouze ukládat nápravná opatření bez pokutování – tedy stanovit povinnost vyměnit zdroj do data, které stanoví úřad (obvykle max. do 1 roku, tj. maximálně do 1. září 2023).

Kotlíková dotace Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je alokována částka 5,5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě ve výši 95 % způsobilých výdajů, až 180 000 Kč.

Příjem žádostí bude probíhat přes krajské úřady od 1.1.2022. Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Více informací

Nová zelená úsporám Dotace pro ostatní domácnosti

Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti bude možné zasílat od podzimu 2022 a dotace bude činit až 50 % způsobilých výdajů, maximálně 80 000 Kč. Pokud změnu tepelného zdroje spojíte i s výměnou ohřevu teplé užitkové vody, můžete žádat až o 100 000 Kč.

Více informací

Mám zájem o bezplatnou konzultaci a vypracování nabídky na míru

Kontaktní údaje

Vyplňte své jméno prosím
Vyplňte své příjmení prosím
Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím

Kontaktní údaje

Vyplňte ulici prosím
Vyplňte město prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Váš dům je:

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Jaká je užitná plocha Vaší domácnosti?

m2

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody?

Kolik osob žije ve Vaší domácnost?

osob
V případě, že tepelné čerpadlo použijete i pro ohřev bojleru, je nutné znát počet osob, protože z toho vyplyne nutný objem zásobníku tepelného čerpadla.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Vyřídíme za vás podání dotace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnou?

Jakým způsobem nyní vytápíte?

Jaký zdroj pro vytápění používáte?

Jakou máte otopnou soustavu?

Na kolik °C doma topíte?

°C

Znáte Vaší roční spotřebu energie pro vytápění v kWh?

Hodnotu snadno získáte z vyúčtování od Vašeho dodavatele. Uvádí se v kWh.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Jaký by byl ideální termín instalace?

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná schvíle

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Krok {{ step }}/2