Tepelná čerpadla a jejich řazení

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch pracují v podstatě podobně jako tepelná čerpadla vzduch/voda. Rozdíl je v tom, že tepelný výkon předávají přímo vnitřnímu vzduchu objektu.

Řešení se provádí buď ve variantě s jednou vnitřní jednotkou (Split), nebo je použito více vnitřních jednotek(Multisplit). Tepelná čerpadla vzduch/vzduch s jednou vnitřní jednotkou se používají pro vytápění malých bytů, temperaci domů, chat a chalup. Vnitřní jednotka vytápí především místnost, kde je umístěna a do dalších pokojů za zavřenými dveřmi se teplo dostává obtížněji. Při použití více vnitřních jednotek, je ale možné tímto způsobem zajistit vytápění nebo i klimatizaci celého domu.

Mezi tento typ tepelných čerpadel bývají řazeny i systémy na rekuperaci tepla a tepelná čerpadla určená pro vzduchotechnické jednotky, například pro bazény, kde plní i funkci odvlhčování.

Zdrojem energie je spodní voda, která se čerpá z mělkého vrtu (studně) a do druhé vsakovací studně se vychlazená voda po průchodu tepelným čerpadlem vrací. Zdroj vody musí být velmi vydatný. Systém je náročnější na instalaci i údržbu.

Tento systém přináší výhody vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo typu Vzuch/Voda lze snadno instalovat prakticky na jakoukoliv stavbu.

Při volbě tepelného čerpadla typu Vzuch/Voda odpadají náklady na zemní práce, narozdíl od tepelných čerpadel typu Země/Voda (Vrt, Plošný kolektor). To snižuje pořizovací náklady v řádu vyšší desítek tisíc korun. 

Výkon tepelného čerpadla je závislý na teplotě venkovního vzduchu. Čím jsou venkovní teploty vyšší, tím lepší je i výkon tepelného čerpadla, naopak kle0sá-li teplota venkovního vzduchu, klesá i výkon čerpadla. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla Vzduch/Voda většinou provozována bivalentně (se záložním zdrojem) s elektrokotlem, který je schopný vykrýt špičky a případně zastoupit čerpadlo v okamžiku výpadku. V provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -3°C až -5°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně. U některých tepelných čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory si tepelné čerpadlo zachovává svůj výkon i pří nízkých venkovních teplotách. V takovém případě je dotopový elektrokotel (bivalentní zdroj) nahrazen zvýšeným příkonem kompresoru a dosahovaný topný faktor je nízký.

Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -25°C. Při dlouhodobě nižších teplotách pokrývá tepelnou potřebu jen doplňkový zdroj a proto musí být v lokalitách, kde se takto nízké teploty vyskytují, jeho výkon dimenzován na potřebu tepla pro celý objekt.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se vyrábí v principu ve dvou variantách.

Ve variantě SPLIT se čerpadlo skládá ze dvou jednotek, té venkovní a vnitřní. V případě děleného provedení pracuje tepelné čerpadlo tak, že venkovní část nasává okolní vzduch a je většinou umístěna vedle domu. Vnitřní část zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. Mezi oběma částmi koluje kapalina, která přenáší venkovní teplotu do vnitřní jednotky. Tato kapalina vyžaduje pravidlené revize

Ve variantě MONOBLOK, získáme tepelné čerpadlo, které nabízí kompaktní provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku. Dovnitř pak pouští pouze teplo.

Vzduch proudící tepelným čerpadlem vytváří určitou úroveň hluku. Tento hluk může při chodu vzduchového tepelného čerpadla rušit obyvatele vytápěného objektu, tak sousedy v okolí objektu. Proto je třeba brát ohled na umístění jednotky na pozemku. U kvalitních vzduchových čerpadel se hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od venkovní jednotky pohybuje pod hodnotu 40 dB

Tepelná čerpadla Vzduch/Voda jsou nejčastěji instalovaným typem tepelných čerpadel na území České republiky. Jejich hlavní výhodou je relativně snadná instalace, kdy oproti tepelnému čerpadlu typu Země/Voda nepotřebuji velké stavební úpravy, nepotřebuji povolení od geologů, ani vodohospodářů (kvůli vrtu). Vstupní náklady jsou tak nižší o desítky tisíc korun (oproti vrtu až o 100 000 Kč) a zároveň proces schválení a přípravy se výrazně snižuje.

Nevýhodou může být fyzikální omezení tohoto řešení. Pokud hledáte řešení pro vyloženě horské oblasti, kde je výrazně vyšší počet topných dní a zároveň zde zimy dosahují výrazně nižších teplotních hodnot. Tedy pokud jste na území, kde je dlouhá zima s teplotou výrazně po -5 C°, tak stojí za to, propočítat možnost instalace tepelného čerpadla typu Země/Voda, které umožňuje v těchto podmínkách efektivně pracovat

Tepelná čerpadla typu Země/Voda patří mezi velmi spolehlivé systémy. Vzhledem k podstatě samotného provedení, tedy způsobu jak získáváme primární zdroj tepla (Plošný kolektor / vrt) je provoz vůči venkovním klimatickým podmínkám v podstatě nezávislý. Proto můžeme tento systém hodnotit jako „nejstabilnější“. 

Tepelná čerpadla typu země/voda jsou podobně, jako ostatní čerpadla většinou provozována v bivalentním provozu, tedy mají druhý zdroj ohřevu, kterým je zpravidla elektrokotel. Ten spíná  pod bodem bivalence, ten je zde nižší než v případě čerpadal Vzuch/Voda, spíná při teplotě teplotě 6°C až -9°C

Jedná se o zařízení, které je umístěno uvnitř objektu, v kotelně, nebo technické místnosti. To s sebou nese nevýhodu v podobě větší prostorové náročnosti vně objektu, na druhou stranu, čerpadlo pracuje v teplotně stálém provozu, což má pozitivní vliv na životnost.

Na trhu jsou k dispozici jak čerpadla v kompaktním provedení (tepelné čerpadlo včetně zásobníku na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje), tak v provedení standardním (pouze tepelné čerpadlo).

Nevýhodou pro pořízení jsou zemní práce, kterým se nevyhnete. Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď plošný zemní kolektor, nebo geotermální vrty. Prvně jmenovaný zdroj tepla vyžaduje rozsáhlé zemní práce, resp. dlouhé výkopy. Ty se ovšem dají pořídit poměrně levně v porovnání s geotermálními vrty. Vertikální kolektory jsou jednou z nejdražších položek v rozpočtu celého systému vytápění objektu, náklady se pohybují cca na úrovni 100 000 Kč, mohou být i dražší v závislosti na potřebné hloubce a na složení terénu.

Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány především geologickou situací a dále umístěním budovy v zástavbě. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se používají kolektory plošné (horizontální). Hlubinný vrt (Vertikální kolektor) je vhodným řešením, v případě, kde není dostatek prostoru. Geotermální vrty předpokládají kompaktní horninu. Teplo z plošného kolektoru či vrtu je možné odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

Tepelná čerpadla Země/Voda poskytují stabilní výkon. Úspory dosahují až 80% provozních nákladů oproti tradičního topného systému. Životnost tepelného čerpadla je zpravidla vyšší, protože pracuje ve stabilních podmínkách (na rozdíl od varianty Vzuch/Voda). Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití i ve vyšších nadmořských výškách, kde je jsou pravidelně tvrdší a delší zimy, při kterých venkovní teploty dosahují i pod -25°C.

Jednoznačnou nevýhodou je pak vyšší vstupní investice a nároky na přípravu před samotnou instalací tepelného čerpadla

Používá se při instalaci řešení tepelným čerpadlem země/voda. Není-li k dispozici dostatečné velká plocha pozemku pro položení plošného kolektoru, je možné ukládat kolektor do hlubinného vrtu. V závislosti na tepelných ztrátách domu se hloubí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 150 m.

Používá se při instalaci řešení tepelným čerpadlem země/voda. Pro toto řešení je nutné mít k dispozici větší zahradu, respektive nezastavený pozemek. Nemrznoucí směs koluje v plastové hadici, která je uložena pod nezámrznou hloubkou v zemi. Optimálně cca 1 metr a níže. Ta se v zemi ohřívá a odevzdává své teplo v tepelném čerpadle.

Zvláštní případ tepelných čerpadel vzduch/voda. Zajišťují řízené větrání domu a využívají teplo z odpadního vzduchu, které by jinak bylo při klasickém větrání vypouštěno okny. Správné větrání zvyšuje podstatně komfort bydlení.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci a vypracování nabídky na míru

Zvažujete tepelné čerpadlo a chcete mít jasno?

  • Poradíme s výběrem
  • Odpovíme na Vaše otázky
  • Vypracujeme nabídku na míru
  • Férové podmínky
  • Instalaci vyřešíme od A do Z
  • Bezkonkurenční garanční podmínky
  • Vyřídíme dotaci

Formulář vyplníte za 3 minuty a budete mít jasno!

Proč to všechno chceme vědět?

Informace o vašem současném systému vytápění (v případě novostavby o navrhovaném systému vytápění) nám pomohou lépe odhadnout vaší případnou úsporu, tedy i návratnost investice.

Tepelná ztráta objektu patří mezi klíčové parametry, na základě kterých lze určit vhodný výkon tepelného čerpadla. Pokud ji neznáte, nezoufejte. Rádi Vám pomůže tepelnou ztrátu přesně spočítat. Na začátek nám pomůže i zadání vaší komfortní teploty, na kterou nyní vytápíte svoji domácnost. Pokud víte, kolik ročně za vytápění utratíte i to nám pomůže.

Proč nás zajímá v jakém městě bydlíte? V různých místech České republiky je různý počet topných dní. Ty závisí v daném místě na několika faktorech. Pro vhodný výběr čerpadla a jeho výkonu je nutné znát podmínky, v jakých bude čerpadlo pracovat.

Tepelná čerpadla dnes nutně nemusí nahrazovat pouze samotný zdroj tepla. Typicky kombinujeme vytápění s ohřevem užitkové vody. Pokud zvažujete použití čerpadla i pro další účely, bude to mít vliv na výběr výrobce i samotného modelu.

V případě, že tepelné čerpadlo použijete i pro ohřev užitkové vody, je nutné znát počet osob v domácnosti, protože z toho vyplyne nutný objem zásobníku tepelného čerpadla.

Pokud zvažujete kombinovat tepelné čerpadlo s dalšími systémy, je nutné s tím počítat dopředu. Bude to mít vliv na výběr vhodného řešení.

Informace o stavu vaší nemovitosti nám pomohou zpřesnit odhad tepelné ztráty domu, Díky tomu zvolíme správný výkon tepelného čerpadla

S vyřízením dotace Vám umíme pomoci, pomůžeme Vám zajistit veškeré potřebné podklady, vysvětlíme celý proces a poradíme se vším potřebným.

Věděli jste, že některé kraje a obce vypisují bezúročné půjčky? I když to nebude Vás případ, dokážeme pomoci se zařízením komerčního finančování.

Vyplňte své jméno prosím
Vyplňte své příjmení prosím
Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte město prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Kam tepelné čerpadlo přijde?

Jaká je užitná plocha Vaší domácnosti?

m2

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Jakým způsobem nyní vytápíte?

Jaký zdroj pro vytápění používáte?

Jaký systém vytápění nyní používáte?

Znáte tepelnou ztrátu Vašeho objektu?

Jaká je vaše komfortní teplota?

°C

Víte, jaká je Vaše roční útrata za vytápění?

Hodnotu snadno získáte z vyúčtování od Vašeho dodavatele.

A je hotovo! děkujeme za Vaše odpovědi.

Brzy se Vám ozve náš specialista. Pokud máte ještě chviliku, můžete upřesnit ještě několik maličkostí

Jak plánujete tepelné čerpadlo využívat?

Tepelná čerpadla dnes nutně nemusí nahrazovat pouze samotný zdroj tepla. Pokud zvažujete užití čerpadla i k dalším účelům, má to vliv na výběr dodavatele i samotného modelu.

Kolik osob obývá Vaší domácnost?

V případě, že tepelné čerpadlo použijete i pro ohřev užitkové vody, je nutné znát počet osob, protože z toho vyplne nutný objem zásobníku tepelného čerpadla

Zvažujete tepelné čerpadlo kombinovat s

Jak je na tom Váš dům?

Plánujete čerpat dotaci?

S vyřízením dotace Vám umíme pomoci, pomůžeme Vám zajistit veškeré potřebné podklady, vysvětlíme celý proces a poradíme se vším potřebným.

Jakým způsobem plánujete financovat?

Věděli jste, že některé kraje a obce vypisují bezúročné půjčky? I když to nebude Vás případ, dokážeme pomoci se zařízením komerčního financování.

Jaký by byl ideální termín instalace?

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná schvíle

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Krok {{ step }}/2