Tepelná čerpadla a jejich provoz

Umístění zařízení a řešení stavebních detailů spojených s instalací tepelného čerpadla je nezbytnou součástí celé realizace a je vhodné si ohlídat před podpisem smlouvy, že jste se jasně dohodli na tom, jak bude čerpadlo instalováno. Ideální je, když Vás navštíví přímo společnost, která čerpadlo instaluje a zkontroluje stavební připravenost.

Na umístění tepelného čerpadla nejsou kladeny zvláštní požadavky. Čerpadla se umisťují do kotelny. Kotelny s tepelnými čerpadly se obecně doporučuje umísťovat pokud možno co nejdále od ložnic a obytných prostorů, pro zamezení možného šíření hluku. V případě, že kotelna sousedí s obytnými místnostmi, je vhodné aby stěna měla minimální tloušťku 25 cm. Pro možnost přenosu hluku není doporučeno zavěšovat rozvody v kotelně na tuto stěnu. Kotelna by měla být situována u obvodové stěny objektu pro snadné přivedení potrubí z venkovních kolektorů. Bojler na ohřev teplé vody je většinou umístěn ve strojovně s tepelným čerpadlem. Běžné bojlery jsou určeny pro umístění do místností s minimální teplotou

  • Tepelná čerpadla se instalují ideálně do kotelny
  • Kotelna by měla být situována u obvodové stěny objektu

Mnozí dodavatelé a výrobci slibují, že právě jejich tepelné čerpadlo je tiché, to nejtišší na trhu a podobně. Faktem ale je, že tepelné čerpadlo je zdrojem hluku. To vychází z fyzikální podstaty jeho fungování a je tedy nutné se otázkou hluku zaobírat. Předejde tak problémům se sousedy i problémům s vlastním spánkem.

Definování hlučnosti je poměrně složitá věc a mnozí výrobci si pro její definici vybírají různé metriky. Pro jedno tepelné čerpadlo tak může existovat více údajů o hlučnosti. Například, hlučnost v maximálním výkonu, nebo v průměrném výkonu. Měřili jsme v laboratorních podmínkách, nebo v běžném provozu? Měřil jsem z úhlu, nebo přímo proti čerpadlu. V jaké vzdálenosti jsme měřili? Hluk je navíc velmi zákeřná veličina, protože je udávána v logaritmické stupniciProto je snižování hluku velmi komplikované (a drahé).

Jak je tedy tepelné čerpadlo hlučné?

Asi nejférovější odpověď zní takto. U kvalitních vzduchových čerpadel se hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od venkovní jednotky pohybuje pod hodnotu 40 dB

Výrobci udávají dvě veličiny buď akustický výkon nebo akustický tlak a to v různé vzdálenosti. Proto je nutné kromě konkrétní hodnoty hluku v decibelech sledovat i k čemu se uvedená hodnota vztahuje. Všechny hodnoty jsou naštěstí na sobě závislé a při znalosti jedné je možné dopočítat ostatní.

Podle toho, v jaké vzdálenosti zdroj hluku měříme a v jaké zátěži se od sebe mohou hodnoty zásadně lišit. Pro Normální zatížení a vzdálenost 10 metrů může být hlučnost prezentována hodnotou 25 dB, což, je relativně zanedbatelné. To samé čerpadlo pro vzdálenost 1 metr a plné zatížení může vykazovat hlučnost 65 dB. Rozdíl v měření u stejné čerpadla tak může být klidně 40 dB

Hlučnost tepelného čerpadla uvnitř domu

Hlučnost tepelných čerpadel uvnitř se týká především varianty země/voda a pro varianty vzduch/voda se jedná o vnitřní jednotky obsahující kompresory.

            Základní pravidla:

  • Neumisťujte tepelné čerpadlo vedle ložnic. Pokud je to nutné, zajistěte vyšší neprůzvučnost stěny a dveří
  • Vyhněte se kotvení potrubí do společné stěny s ložnicí (obecně s obytným prostorem).
  • Místnost s tepelným čerpadlem neobkládejte dlaždičkami. Dlažba hluk tepelného čerpadla zvýraňuje

Hlučnost tepelného čerpadla vzduch/voda vně domu

Zde je nutné zohlednit potřeby sousedů. Musíte zajistit,  aby hluk tepelného čerpadla neobtěžoval vás ani vaše okolí

            Základní pravidla

  • Neumisťujte venkovní jednotku tepelného čerpadla poblíž oken obytných místností.
  • Neumisťujte venkovní jednotku tepelného čerpadla příliš blízko ke stěně nebo do rohu domu. To jeho hlučnost zvyšuje, protože navíc dochází k odrazu hluku od stěn.

Neumisťujte venkovní jednotku tepelného čerpadla na střechu, nebo na konzole ukotvené do stěny obytného objektu. Zde nejde tolik o hluk samotný, často zde dochází k přenosu vibrací do konstrukce, to se muže vyvinout v neřešitelný problém.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci a vypracování nabídky na míru

Kontaktní údaje

Vyplňte své jméno prosím
Vyplňte své příjmení prosím
Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím

Kontaktní údaje

Vyplňte ulici prosím
Vyplňte město prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Váš dům je:

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Jaká je užitná plocha Vaší domácnosti?

m2

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody?

Kolik osob žije ve Vaší domácnost?

osob
V případě, že tepelné čerpadlo použijete i pro ohřev bojleru, je nutné znát počet osob, protože z toho vyplyne nutný objem zásobníku tepelného čerpadla.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Vyřídíme za vás podání dotace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnou?

Jakým způsobem nyní vytápíte?

Jaký zdroj pro vytápění používáte?

Jakou máte otopnou soustavu?

Na kolik °C doma topíte?

°C

Znáte Vaší roční spotřebu energie pro vytápění v kWh?

Hodnotu snadno získáte z vyúčtování od Vašeho dodavatele. Uvádí se v kWh.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Jaký by byl ideální termín instalace?

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná schvíle

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Krok {{ step }}/2