Jak funguje tepelné čerpadlo

Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu (užívá se u tepelných motorů.). Tepelné čerpadlo získává primární (přírodní) teplo z okolního prostředí, nejčastěji prostřednictvím kapaliny – nemrznoucí směsi, tou je většinou denaturovaný líh, která proudí v trubkách zakopaných v zemi a získává teplo z okolí. Kapalina ohřátá „přírodním teplem“ se odvádí do výparníku tepelného čerpadla, kde se nízkopotenciální teplo předá chladivu kolujícímu uvnitř zařízení. Takto fungují systémy, kdy se tepelná energie obsažená v zemi přenáší do domu. Tedy tepelná čerpadla typu Zěmě/Voda

Tepelná čerpadla typu Vzduch/Voda pracují obdobně. Z venkovního vzduchu, který prochází výparníkem čerpadlo odnímá teplotu a předává do chladiva. To funguje i při velmi nízkých teplotách vzduchu. Většina výrobců uvádí cca -25 C°

Chladivo přechází do výparníku, kde se vypaří a vzniklý plyn je nasán kompresorem. Kompresor tepelného čerpadla plyn prudce stlačí a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, jako teplotní výtah „vynese“ ono nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu. To může být až 80 °C.

Kompresorem zahřáté chladivo putuje do kondenzátoru, zde předá teplo do topného okruhu. Topné vody k vytápění celého domu, nebo ohřevu vody v bojleru, nebo třeba  bazénu.

Plynné chladivo změní svoje skupenství na kapalné. Z kondenzátoru putuje kapalné chladivo přes expanzní ventil, kde se prudce ochladí, zpět do výparníku kde se opět ohřeje.

Tento cyklus se neustále opakuje

V praxi se také můžete setkat s označením primární a sekundární okruh. Primární okruh je v podstatě ta část tepelného čerpadla, která „sbírá teplo z okolí“, sekundární okruh pak představuje topný systém.

Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor. Ten ukazuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla k spotřebované energii. Při výběru tepelného čerpadla je vždy nutné dívat se, k jaké okolní teplotě se výrobcem uvedený topný faktor vztahuje.

Část tepelného čerpadla, do které se přivádí nízkopotenciální teplo z okolního prostředí (země, vzduchu, vody) se označuje jako primární okruh. Část, ze které se odvádí teplo pro vytápění se označuje jako sekundární okruh.

Je to látka, která přenáší teplo – voda, vzduch. U tepelných čerpadel země/voda je to nemrznoucí směs kolující v kolektorech.

Nemrznoucí směs je náplň plošných zemních kolektorů nebo kolektorů ve vrtu. Jedná se o směs vody s látkou zabraňující zamrzání na bázi etylalkoholu. Jiné nemrznoucí směsi se používají ve slunečních kolektorech, otopných soustavách, automobilech apod.

Tepelný výměník, v kterém je nízkopotenciální teplo z okolního prostředí předáno chladivu, které změní své skupenství.

Je látka, která má velmi nízký bod varu. Ve výparníku tepelného čerpadla přijme teplo od primárního média - teplonosné látky, zvýší se jeho teplota a změní se v plyn. V tepelných čerpadlech se používají ekologická chladiva, která nepoškozují ozónovou vrstvu. V podstatě se dá říci, že podobné látky naleznete v klimatizačních systémech.

Kompresor je nezbytnou částí čerpadla. Zde jsou páry chladiva stlačovány a díky tomu se dále zvýší teplota. Ta je použitá pro předání do dalšího média a zajišťuje tak přísun tepla pro Vaše bydlení. V tepelných čerpadlech se používají jak pístové kompresory, tak rotační (scroll) kompresory.

Tepelný výměník, ve kterém se předá teplo ohřátého chladiva vodě v topném okruhu.

Expanzní ventil je součást tepelného čerpadla. Po předání tepla v kondenzátoru prochází chladivo expanzním ventilem, kde se dále ochladí a je schopné přijmout opět teplo z okolí. Je to nutná součást sestavy tepelného čerpadla, která umožňuje správnou funkci.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci a vypracování nabídky na míru

Zvažujete tepelné čerpadlo a chcete mít jasno?

  • Poradíme s výběrem
  • Odpovíme na Vaše otázky
  • Vypracujeme nabídku na míru
  • Férové podmínky
  • Instalaci vyřešíme od A do Z
  • Bezkonkurenční garanční podmínky
  • Vyřídíme dotaci

Formulář vyplníte za 3 minuty a budete mít jasno!

Proč to všechno chceme vědět?

Informace o vašem současném systému vytápění (v případě novostavby o navrhovaném systému vytápění) nám pomohou lépe odhadnout vaší případnou úsporu, tedy i návratnost investice.

Tepelná ztráta objektu patří mezi klíčové parametry, na základě kterých lze určit vhodný výkon tepelného čerpadla. Pokud ji neznáte, nezoufejte. Rádi Vám pomůže tepelnou ztrátu přesně spočítat. Na začátek nám pomůže i zadání vaší komfortní teploty, na kterou nyní vytápíte svoji domácnost. Pokud víte, kolik ročně za vytápění utratíte i to nám pomůže.

Proč nás zajímá v jakém městě bydlíte? V různých místech České republiky je různý počet topných dní. Ty závisí v daném místě na několika faktorech. Pro vhodný výběr čerpadla a jeho výkonu je nutné znát podmínky, v jakých bude čerpadlo pracovat.

Tepelná čerpadla dnes nutně nemusí nahrazovat pouze samotný zdroj tepla. Typicky kombinujeme vytápění s ohřevem užitkové vody. Pokud zvažujete použití čerpadla i pro další účely, bude to mít vliv na výběr výrobce i samotného modelu.

V případě, že tepelné čerpadlo použijete i pro ohřev užitkové vody, je nutné znát počet osob v domácnosti, protože z toho vyplyne nutný objem zásobníku tepelného čerpadla.

Pokud zvažujete kombinovat tepelné čerpadlo s dalšími systémy, je nutné s tím počítat dopředu. Bude to mít vliv na výběr vhodného řešení.

Informace o stavu vaší nemovitosti nám pomohou zpřesnit odhad tepelné ztráty domu, Díky tomu zvolíme správný výkon tepelného čerpadla

S vyřízením dotace Vám umíme pomoci, pomůžeme Vám zajistit veškeré potřebné podklady, vysvětlíme celý proces a poradíme se vším potřebným.

Věděli jste, že některé kraje a obce vypisují bezúročné půjčky? I když to nebude Vás případ, dokážeme pomoci se zařízením komerčního finančování.

Vyplňte své jméno prosím
Vyplňte své příjmení prosím
Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte ulici prosím
Vyplňte město prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Váš dům je:

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Jaká je užitná plocha Vaší domácnosti?

m2

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody?

Kolik osob žije ve Vaší domácnost?

osob
V případě, že tepelné čerpadlo použijete i pro ohřev bojleru, je nutné znát počet osob, protože z toho vyplyne nutný objem zásobníku tepelného čerpadla.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Vyřídíme za vás podání dotace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnou?

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Jakým způsobem nyní vytápíte?

Jaký zdroj pro vytápění používáte?

Jakou máte otopnou soustavu?

Na kolik °C doma topíte?

°C

Znáte Vaší roční spotřebu energie pro vytápění v kWh?

Hodnotu snadno získáte z vyúčtování od Vašeho dodavatele. Uvádí se v kWh.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Jaký by byl ideální termín instalace?

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná schvíle

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Krok {{ step }}/2