Tepelná čerpadla a jejich řazení

Tepelných čerpadel na trhu je nepřeberné množství a někdy může být náročné s ve všech typech vyznat. Ať už se jedná o čerpadlo vzduch/ voda nebo třeba voda/voda. Přečtěte si, jak přesně se řadí a v čem se liší.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tento systém přináší výhody vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo typu Vzduch/Voda lze snadno instalovat prakticky na jakoukoliv stavbu.

Při volbě tepelného čerpadla typu Vzduch/Voda odpadají náklady na zemní práce, narozdíl od tepelných čerpadel typu Země/Voda (Vrt, Plošný kolektor). To snižuje pořizovací náklady v řádu vyšší desítek tisíc korun.

Výkon tepelného čerpadla je závislý na teplotě venkovního vzduchu. Čím jsou venkovní teploty vyšší, tím lepší je i výkon tepelného čerpadla, naopak kle0sá-li teplota venkovního vzduchu, klesá i výkon čerpadla. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla Vzduch/Voda většinou provozována bivalentně (se záložním zdrojem) s elektrokotlem, který je schopný vykrýt špičky a případně zastoupit čerpadlo v okamžiku výpadku. V provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -3°C až -5°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně. U některých tepelných čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory si tepelné čerpadlo zachovává svůj výkon i pří nízkých venkovních teplotách. V takovém případě je dotopový elektrokotel (bivalentní zdroj) nahrazen zvýšeným příkonem kompresoru a dosahovaný topný faktor je nízký.

Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -25°C. Při dlouhodobě nižších teplotách pokrývá tepelnou potřebu jen doplňkový zdroj, a proto musí být v lokalitách, kde se takto nízké teploty vyskytují, jeho výkon dimenzován na potřebu tepla pro celý objekt.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se vyrábí v principu ve dvou variantách.

Ve variantě SPLIT se čerpadlo skládá ze dvou jednotek, té venkovní a vnitřní. V případě děleného provedení pracuje tepelné čerpadlo tak, že venkovní část nasává okolní vzduch a je většinou umístěna vedle domu. Vnitřní část zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. Mezi oběma částmi koluje kapalina, která přenáší venkovní teplotu do vnitřní jednotky. Tato kapalina vyžaduje pravidlené revize.

Ve variantě MONOBLOK, získáme tepelné čerpadlo, které nabízí kompaktní provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku. Dovnitř pak pouští pouze teplo.

Vzduch proudící tepelným čerpadlem vytváří určitou úroveň hluku. Tento hluk může při chodu vzduchového tepelného čerpadla rušit obyvatele vytápěného objektu, tak sousedy v okolí objektu. Proto je třeba brát ohled na umístění jednotky na pozemku. U kvalitních vzduchových čerpadel se hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od venkovní jednotky pohybuje pod hodnotu 40 dB

Tepelná čerpadla Vzduch/Voda jsou nejčastěji instalovaným typem tepelných čerpadel na území České republiky. Jejich hlavní výhodou je relativně snadná instalace, kdy oproti tepelnému čerpadlu typu Země/Voda nepotřebuji velké stavební úpravy, nepotřebuji povolení od geologů, ani vodohospodářů (kvůli vrtu). Vstupní náklady jsou tak nižší o desítky tisíc korun (oproti vrtu až o 100 000 Kč) a zároveň proces schválení a přípravy se výrazně snižuje.

Nevýhodou může být fyzikální omezení tohoto řešení. Pokud hledáte řešení pro vyloženě horské oblasti, kde je výrazně vyšší počet topných dní a zároveň zde zimy dosahují výrazně nižších teplotních hodnot. Tedy pokud jste na území, kde je dlouhá zima s teplotou výrazně po -5 C°, tak stojí za to, propočítat možnost instalace tepelného čerpadla typu Země/Voda, které umožňuje v těchto podmínkách efektivně pracovat

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch pracují v podstatě podobně jako tepelná čerpadla vzduch/voda. Rozdíl je v tom, že tepelný výkon předávají přímo vnitřnímu vzduchu objektu.

Řešení se provádí buď ve variantě s jednou vnitřní jednotkou (Split), nebo je použito více vnitřních jednotek (Multisplit). Tepelná čerpadla vzduch/vzduch s jednou vnitřní jednotkou se používají pro vytápění malých bytů, temperaci domů, chat a chalup. Vnitřní jednotka vytápí především místnost, kde je umístěna a do dalších pokojů za zavřenými dveřmi se teplo dostává obtížněji. Při použití více vnitřních jednotek, je ale možné tímto způsobem zajistit vytápění nebo i klimatizaci celého domu.

Mezi tento typ tepelných čerpadel bývají řazeny i systémy na rekuperaci tepla a tepelná čerpadla určená pro vzduchotechnické jednotky, například pro bazény, kde plní i funkci odvlhčování.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Zdrojem energie je spodní voda, která se čerpá z mělkého vrtu (studně) a do druhé vsakovací studně se vychlazená voda po průchodu tepelným čerpadlem vrací. Zdroj vody musí být velmi vydatný. Systém je náročnější na instalaci i údržbu.

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelná čerpadla typu Země/Voda patří mezi velmi spolehlivé systémy. Vzhledem k podstatě samotného provedení, tedy způsobu, jak získáváme primární zdroj tepla (Plošný kolektor / vrt) je provoz vůči venkovním klimatickým podmínkám v podstatě nezávislý. Proto můžeme tento systém hodnotit jako „nejstabilnější“.

Tepelná čerpadla typu země/voda jsou podobně, jako ostatní čerpadla většinou provozována v bivalentním provozu, tedy mají druhý zdroj ohřevu, kterým je zpravidla elektrokotel. Ten spíná pod bodem bivalence, ten je zde nižší než v případě čerpadla Vzduch/Voda, spíná při teplotě 6 °C až -9°C

Jedná se o zařízení, které je umístěno uvnitř objektu, v kotelně, nebo technické místnosti. To s sebou nese nevýhodu v podobě větší prostorové náročnosti vně objektu, na druhou stranu, čerpadlo pracuje v teplotně stálém provozu, což má pozitivní vliv na životnost.

Na trhu jsou k dispozici jak čerpadla v kompaktním provedení (tepelné čerpadlo včetně zásobníku na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje), tak v provedení standardním (pouze tepelné čerpadlo).

Nevýhodou pro pořízení jsou zemní práce, kterým se nevyhnete. Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď plošný zemní kolektor, nebo geotermální vrty. Prvně jmenovaný zdroj tepla vyžaduje rozsáhlé zemní práce, resp. dlouhé výkopy. Ty se ovšem dají pořídit poměrně levně v porovnání s geotermálními vrty. Vertikální kolektory jsou jednou z nejdražších položek v rozpočtu celého systému vytápění objektu, náklady se pohybují cca na úrovni 100 000 Kč, mohou být i dražší v závislosti na potřebné hloubce a na složení terénu.

Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány především geologickou situací a dále umístěním budovy v zástavbě. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se používají kolektory plošné (horizontální). Hlubinný vrt (Vertikální kolektor) je vhodným řešením, v případě, kde není dostatek prostoru. Geotermální vrty předpokládají kompaktní horninu. Teplo z plošného kolektoru či vrtu je možné odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

Tepelná čerpadla Země/Voda poskytují stabilní výkon. Úspory dosahují až 80 % provozních nákladů oproti tradičního topného systému. Životnost tepelného čerpadla je zpravidla vyšší, protože pracuje ve stabilních podmínkách (na rozdíl od varianty Vzduch/Voda). Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití i ve vyšších nadmořských výškách, kde je jsou pravidelně tvrdší a delší zimy, při kterých venkovní teploty dosahují i pod -25°C.

Jednoznačnou nevýhodou je pak vyšší vstupní investice a nároky na přípravu před samotnou instalací tepelného čerpadla

Hlubinný vrt

Používá se při instalaci řešení tepelným čerpadlem země/voda. Není-li k dispozici dostatečné velká plocha pozemku pro položení plošného kolektoru, je možné ukládat kolektor do hlubinného vrtu. V závislosti na tepelných ztrátách domu se hloubí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 150 m.

Plošný zemní kolektor

Používá se při instalaci řešení tepelným čerpadlem země/voda. Pro toto řešení je nutné mít k dispozici větší zahradu, respektive nezastavený pozemek. Nemrznoucí směs koluje v plastové hadici, která je uložena pod nezámrznou hloubkou v zemi. Optimálně cca 1 metr a níže. Ta se v zemi ohřívá a odevzdává své teplo v tepelném čerpadle.

Ventilační tepelná čerpadla

Zvláštní případ tepelných čerpadel vzduch/voda. Zajišťují řízené větrání domu a využívají teplo z odpadního vzduchu, které by jinak bylo při klasickém větrání vypouštěno okny. Správné větrání zvyšuje podstatně komfort bydlení.

Chci odbornou konzultaci a nabídku na míru

Zajímá mě

Jakým způsobem vytápíte dům?

Původní zdroj ovlivňuje stávající podobu kotelny i možnost získat dotaci a její výši. Proto jej potřebujeme znát.

Čím doma topíte?

Většina domů má teplovodní vytápění a rozvody vedené v radiátorech, nebo v podlaze.

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody do bojleru?

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Tepelná ztráta domu je hlavním údajem pro správné nadimenzování tepelného čerpadla. Pokud tento údaj neznáte, nevadí, upřesníme ho následujícími otázkami. Údaj o tepelné ztrátě naleznete v projektové dokumentaci, nebo v energetickém štítku nemovitosti.

kWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Dotaci Vám zařídíme. Zjistíme, zda lze o dotaci žádat a pokud ano, zajistíme veškerou administraci.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnu?

Pokud zvažujete pořízení domácí elektrárny, vypracujeme vám nabídku. Zajistíme, aby vše správně fungovalo.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Preferujete konkrétní technologii? Na tepelná čerpadla se specializujeme a máme v nabídce různá řešení, pomůžeme vám zvolit to nejefektivnější pro Vás.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Znáte svou roční spotřebu elektřiny?

Spotřeba elektřiny vaší domácnosti je klíčovým parametrem pro správný návrh velikosti fotovoltaické elektrárny a odhad dosažitelných úspor. Snadno ji naleznete ve svém vyúčtování za uplynulé období. Pokud ji neznáte, zadejte prosím podlahovou plochu vašeho domu.

Pokud Vaši spotřebu energie neznáte, pokusíme se ji odhadnout. Přejděte prosím na další krok.

Vyplňte prosím roční spotřebu elektřiny

Běžná spotřeba rodinného domu je cca 4 — 10 MWh za rok ( 1 000 kWh = 1 MWh).

MWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Jakým způsobem vytápíte dům?

Energie na vytápění představuje až 70 % energie spotřebované v domácnosti, a proto je důležité vědět, jestli se elektřinou vytápí, nebo ne.

Jakým způsobem ohříváte teplou vodu?

Ohřev teplé vody představuje až 20 % spotřeby energie v domácnosti, proto je nutné to zohlednit v návrhu fotovoltaické elektrárny.

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Máte klimatizaci, saunu nebo bazén?

Typické energeticky náročné spotřebiče v domácnosti ovlivní velikost navrhované fotovoltaické elektrárny.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Adresa objektu, kde zamýšlíte instalaci FVE, je pro nás důležitá vzhledem k posouzení velikosti střechy a její způsobilosti pro instalaci, např. sklon, orientace.

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.