Přehled nejdůležitějších pojmů

Fotovoltaická elektrárna (zkráceně fotovoltaika, nebo FVE)

Jedná se o systém, který vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Ke svému chodu nepotřebuje žádné pohyblivé součásti a čerpá z obnovitelného zdroje energie, aniž by produkovala emise oxidu uhličitého či jiných škodlivých látek do ovzduší. Je tvořena dvěma základními komponenty: fotovoltaickými panely a střídačem.

Fotovoltaický (solární) panel

Přeměňuje sluneční záření, které na něj dopadá, na stejnosměrný proud.

Účinnost fotovoltaického panelu

Účinnost fotovoltaického panelu udává, jaké procento z přijímané sluneční energie dokáže systém přeměnit na elektřinu. Účinnost s ohledem na fyzikální zákony nemůže z principu přesáhnout 34 %. Panely mají nejčastěji účinnost mírně nad 20 %.

Jmenovitý výkon fotovoltaického panelu

Výkon fotovoltaického panelu, se měří za standardních testovacích podmínek. Udává se v jednotkách Wp (wattpeak). Výkon fotovoltaických panelů se pohybuje kolem 450 Wp v závislosti na jejich velikosti. Nejčastější rozměr je 1 x 2 metry

Standardní testovací podmínky (STC)

Aby bylo možné porovnávat hodnoty různých zařízení, zjišťují se vždy za stejných podmínek – při intenzitě slunečního záření 1 kW/m2, průzračnosti atmosféry 1,5 AM a teplotě panelu 25 °C.

Fotovoltaický článek

Jedná se v podstatě o polovodičovou diodu. Je to základní prvek, z něhož se skládají fotovoltaické panely, přičemž jednotlivé články se k sobě připojují sériově nebo paralelně.

String

Řetězec sériově k sobě propojených panelů. Tímto druhem propojení se dosahuje napětí potřebného pro optimální provoz.

Střídač (měnič)

Převádí stejnosměrný proud, který vyrobí fotovoltaický panel, na elektřinu s takovými parametry, aby mohla napájet běžné spotřebiče připojené do sítě.

Výkonový optimizér

Připojuje se ke každému panelu ve stringu. Díky němu lze zapojit do série panely, které mají různý sklon, výkon či orientaci, případně i různé zastínění tak, aby všechny panely fungovaly optimálně.

Jmenovitý výkon fotovoltaické elektrárny

Jmenovitý výkon FVE udává součet jmenovitých výkonů všech panelů, z nichž se fotovoltaická elektrárna skládá. Reálný výkon elektrárny bývá vždy trochu nižší než součet výkonů jednotlivých panelů. Důvodem jsou ztráty energie ve střídači, vodičích a případně transformátoru.

Maximální velikost fotovoltaické elektrárny

Pro rodinné domy existuje limit pro maximální velikost fotovoltaické elektrárny, a sice výkon do 10 kWp. Do tohoto limitu totiž není nutné mít licenci na provozování elektrárny, což je spojené s množstvím administrativy a papírování. Zároveň se jedná o horní limit stanovený programem Nová zelená úsporám, ze kterého můžete na pořízení fotovoltaiky čerpat dotaci a pokrýt tak 50 %.

Baterie

K fotovoltaické elektrárně je možné připojit baterii. Ta slouží k ukládání přebytků energie, kterou fotovoltaická elektrárna přes den vyrobí. Tuto energii pak můžete čerpat i v čase, kdy je nedostatek slunečního svitu, nebo pokrýt energetické nároky domácnosti při výpadku dodávky elektřiny. Bateriové systémy slouží k vyrovnávání denní spotřeby, nikoli k dlouhodobému ukládání.

Chci odbornou konzultaci a nabídku na míru

Zajímá mě

Jakým způsobem vytápíte dům?

Původní zdroj ovlivňuje stávající podobu kotelny i možnost získat dotaci a její výši. Proto jej potřebujeme znát.

Čím doma topíte?

Většina domů má teplovodní vytápění a rozvody vedené v radiátorech, nebo v podlaze.

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody do bojleru?

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Tepelná ztráta domu je hlavním údajem pro správné nadimenzování tepelného čerpadla. Pokud tento údaj neznáte, nevadí, upřesníme ho následujícími otázkami. Údaj o tepelné ztrátě naleznete v projektové dokumentaci, nebo v energetickém štítku nemovitosti.

kWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Dotaci Vám zařídíme. Zjistíme, zda lze o dotaci žádat a pokud ano, zajistíme veškerou administraci.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnu?

Pokud zvažujete pořízení domácí elektrárny, vypracujeme vám nabídku. Zajistíme, aby vše správně fungovalo.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Preferujete konkrétní technologii? Na tepelná čerpadla se specializujeme a máme v nabídce různá řešení, pomůžeme vám zvolit to nejefektivnější pro Vás.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Znáte svou roční spotřebu elektřiny?

Spotřeba elektřiny vaší domácnosti je klíčovým parametrem pro správný návrh velikosti fotovoltaické elektrárny a odhad dosažitelných úspor. Snadno ji naleznete ve svém vyúčtování za uplynulé období. Pokud ji neznáte, zadejte prosím podlahovou plochu vašeho domu.

Pokud Vaši spotřebu energie neznáte, pokusíme se ji odhadnout. Přejděte prosím na další krok.

Vyplňte prosím roční spotřebu elektřiny

Běžná spotřeba rodinného domu je cca 4 — 10 MWh za rok ( 1 000 kWh = 1 MWh).

MWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Jakým způsobem vytápíte dům?

Energie na vytápění představuje až 70 % energie spotřebované v domácnosti, a proto je důležité vědět, jestli se elektřinou vytápí, nebo ne.

Jakým způsobem ohříváte teplou vodu?

Ohřev teplé vody představuje až 20 % spotřeby energie v domácnosti, proto je nutné to zohlednit v návrhu fotovoltaické elektrárny.

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Máte klimatizaci, saunu nebo bazén?

Typické energeticky náročné spotřebiče v domácnosti ovlivní velikost navrhované fotovoltaické elektrárny.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Adresa objektu, kde zamýšlíte instalaci FVE, je pro nás důležitá vzhledem k posouzení velikosti střechy a její způsobilosti pro instalaci, např. sklon, orientace.

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.