Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Je to jednoduchá otázka, která ovšem nenabízí jednoduchou odpověď. Na trhu se aktuálně nachází desítky značek tepelných čerpadel, které se od sebe různě liší. My jsme zde pro vás, abychom vám upřímně řekli, jaká očekávání jsou reálná a kolik to bude celé stát

1. Technologicky

Nejrozšířenějším typem instalovaných tepelných čerpadel na území České republiky je tepelné čerpadlo typu Vzduch/Voda. Tyto čerpadla jsou instalována cca v 85 % případů.
Druhou nejčastěji instalovanou variantou jsou s cca 12 % instalacemi tepelná čerpadla typu Země/Voda. Ty mají z pravidla vyšší vstupní náklady, protože potřebují úpravu pozemku, nebo přímo vrt. Zbylé instalace se týkají variant Voda/Voda, nebo Vzuch/Vzduch. O výhodách a nevýhodách jednotlivých provedení se můžete dočíst v článku ….

2. Vstupními náklady

Vstupní náklady k pořízení tepelného čerpadla se mohou často lišit.  Je důležité si pohlídat ve smlouvě, co vše vlastně platíte. Zda platíte pouze samotné tepelné čerpadlo, nebo zda kalkulace zahrnuje i náklady na instalaci a uvedení do provozu.

Dále je nutné vědět, co se instalací myslí. Jedna věc je instalace samotného tepelného čerpadla. Jiná pak demontáž, případně úprava stávajícího řešení. Obecně úpravy, které vedou ke stavební připravenosti před samotnou instalací tepelného čerpadla

3. Vyhovuje podmínkám pro dotační programy

Není pravdou, že každé tepelné čerpadlo může dostat dotaci. Ta se týká pouze čerpadel, které splňují dané podmínky. Tepelná čerpadla uváděná na trh musí splňovat podmínky Nařízení komise EU č. 813/2013, které definují požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných ohřívačů. Metodiku ověřování předepisuje EN 14 825. Výrobce nebo dodavatel tepelného čerpadla splnění podmínek deklaruje předepsaným způsobem, případně prokazuje platným certifikátem autorizované zkušebny. Tepelná čerpadla musí být zařazena do Seznamu výrobků a technologií SVT, který spravuje Státní fond životního prostředí.

4. Provozními náklady

Nejlevnější řešení z pravidla nebývá nejlepším řešením. Snaha ušetřit za každou cenu může vést k tomu, že se Vám čerpadlo pořádně prodraží při provozu. Ze zkušeností víme, že problém nastává zejména ve dvou bodech.

Při výběru tepelného čerpadla se majitel napálí u výpočtu tepelné ztráty své nemovitosti. To vede v lepším případě k tomu, že pro objekt koupí naddimenzované řešení, které stojí více peněz při pořízení a zároveň má i větší odběr ze sítě, takže zvedá náklady i při provozu (respektive, úspora není tak veliká, jak by mohla být). Horší variantou pak je, že do objektu majitel pořídí tepelné čerpadlo, které je poddimenzované, což vede v lepším případě k přetěžování čerpadla. To je pak náchylnější k poruše, a navíc opět roste jeho náklad na provoz, protože se snižuje jeho Topný faktor v průběhu činnosti. Nebo ta úplně nejhorší varianta, čerpadlo je tak slabé, že nedosáhne na potřebný výkon, což vede k tomu, že jednoduše domácnost nevytopí na požadovanou teplotu
              
Druhý problém je poruchovost. Kvalitní výrobci mají po celém území České republiky servisní síť a zároveň drží náhradní díly. Pokud se tedy cokoliv pokazí, tak nečekáte dlouhé týdny, ale problém okamžitě dokáží řešit. Paradoxně však právě u těch velkých a kvalitních výrobců s poruchami obvykle nebývá takový problém, protože jejich produkty mají mnohem vyšší kvalitu provedení. Komplety jsou připravovány z pravidla strojově a s mnohem vyšší přesností, nežli je tomu u tepelných čerpadel, které nemají kořeny v Evropě, případně těch, které na našem území nemají tak velké zastoupení.

5. Servisními podmínkami

 Garanci vám dnes na trhu slíbí každý. Někdo slibuje 2 roky (protože ze zákona musí) Někdo slíbí garanci 5 let, někdo 7, nebo dokonce 10 let. Pokud výrobce nabízí na své zařízení pouze zákonnou záruku 2 roky, zbystřete, dává tím jasný signál, že svému řešení příliš nevěří.

Je dobré se podívat i na to, za co jednotliví výrobci ve skutečnosti ručí. Je v garanci i samotný servis (výměna) dílu, nebo jenom díl samotný? Zahrnuje garance nějaké časové podmínky, do kdy dojde k opravě? Jsou jakkoliv kladeny požadavky na vás v rámci pravidelného servisování? Vždy je důležité kouknout se na to z více úhlů pohledu a vědět, co daný výrobce vlastně slibuje a jakou to má přidanou hodnotu.

6. Provozním zázemím značky

Již jsme o tom výše v textu psali, ale považujeme to za natolik důležité, že tomu věnujeme celý bod. Je pravda že tepelné čerpadlo o zhruba stejném výkonu se může cenově pohybovat v rozsahu klidně až 100 000 Kč. Když se ale podíváte na potenciální rizika levnější varianty. Zjistíte, že i přes vyšší investici se vyplatí vsadit na kvalitu
Kvalitou v tomto případě myslíme:
•    Technické provedení tepelného čerpadla
•    Topný faktor tepelného čerpadla                            
•    Hlučnost tepelného čerpadla                           
•    Odborná instalace školenými profesionály
•    Servisní podmínky                   
•    Garanční podmínky

Chci odbornou konzultaci a nabídku na míru

Zajímá mě

Jakým způsobem vytápíte dům?

Původní zdroj ovlivňuje stávající podobu kotelny i možnost získat dotaci a její výši. Proto jej potřebujeme znát.

Čím doma topíte?

Většina domů má teplovodní vytápění a rozvody vedené v radiátorech, nebo v podlaze.

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody do bojleru?

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Tepelná ztráta domu je hlavním údajem pro správné nadimenzování tepelného čerpadla. Pokud tento údaj neznáte, nevadí, upřesníme ho následujícími otázkami. Údaj o tepelné ztrátě naleznete v projektové dokumentaci, nebo v energetickém štítku nemovitosti.

kWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Dotaci Vám zařídíme. Zjistíme, zda lze o dotaci žádat a pokud ano, zajistíme veškerou administraci.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnu?

Pokud zvažujete pořízení domácí elektrárny, vypracujeme vám nabídku. Zajistíme, aby vše správně fungovalo.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Preferujete konkrétní technologii? Na tepelná čerpadla se specializujeme a máme v nabídce různá řešení, pomůžeme vám zvolit to nejefektivnější pro Vás.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Znáte svou roční spotřebu elektřiny?

Spotřeba elektřiny vaší domácnosti je klíčovým parametrem pro správný návrh velikosti fotovoltaické elektrárny a odhad dosažitelných úspor. Snadno ji naleznete ve svém vyúčtování za uplynulé období. Pokud ji neznáte, zadejte prosím podlahovou plochu vašeho domu.

Pokud Vaši spotřebu energie neznáte, pokusíme se ji odhadnout. Přejděte prosím na další krok.

Vyplňte prosím roční spotřebu elektřiny

Běžná spotřeba rodinného domu je cca 4 — 10 MWh za rok ( 1 000 kWh = 1 MWh).

MWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Jakým způsobem vytápíte dům?

Energie na vytápění představuje až 70 % energie spotřebované v domácnosti, a proto je důležité vědět, jestli se elektřinou vytápí, nebo ne.

Jakým způsobem ohříváte teplou vodu?

Ohřev teplé vody představuje až 20 % spotřeby energie v domácnosti, proto je nutné to zohlednit v návrhu fotovoltaické elektrárny.

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Máte klimatizaci, saunu nebo bazén?

Typické energeticky náročné spotřebiče v domácnosti ovlivní velikost navrhované fotovoltaické elektrárny.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Adresa objektu, kde zamýšlíte instalaci FVE, je pro nás důležitá vzhledem k posouzení velikosti střechy a její způsobilosti pro instalaci, např. sklon, orientace.

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.