Jak jsou tepelná čerpadla hlučná?

Mnozí dodavatelé a výrobci slibují, že právě jejich tepelné čerpadlo je tiché, to nejtišší na trhu a podobně. Faktem ale je, že tepelné čerpadlo je zdrojem hluku. To vychází z fyzikální podstaty jeho fungování a je tedy nutné se otázkou hluku zaobírat. Předejde tak problémům se sousedy i problémům s vlastním spánkem.

Definování hlučnosti je poměrně složitá věc a mnozí výrobci si pro její definici vybírají různé metriky. Pro jedno tepelné čerpadlo tak může existovat více údajů o hlučnosti. Například, hlučnost v maximálním výkonu, nebo v průměrném výkonu. Měřili jsme v laboratorních podmínkách, nebo v běžném provozu? Měřil jsem z úhlu, nebo přímo proti čerpadlu. V jaké vzdálenosti jsme měřili? Hluk je navíc velmi zákeřná veličina, protože je udávána v logaritmické stupnici. Proto je snižování hluku velmi komplikované (a drahé).

Jak je tedy tepelné čerpadlo hlučné?

Asi nejférovější odpověď zní takto. U kvalitních vzduchových čerpadel se hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od venkovní jednotky pohybuje pod hodnotu 40 dB

Výrobci udávají dvě veličiny buď akustický výkon nebo akustický tlak a to v různé vzdálenosti. Proto je nutné kromě konkrétní hodnoty hluku v decibelech sledovat i k čemu se uvedená hodnota vztahuje. Všechny hodnoty jsou naštěstí na sobě závislé a při znalosti jedné je možné dopočítat ostatní.

Podle toho, v jaké vzdálenosti zdroj hluku měříme a v jaké zátěži se od sebe mohou hodnoty zásadně lišit. Pro Normální zatížení a vzdálenost 10 metrů může být hlučnost prezentována hodnotou 25 dB, což, je relativně zanedbatelné. To samé čerpadlo pro vzdálenost 1 metr a plné zatížení může vykazovat hlučnost 65 dB. Rozdíl v měření u stejné čerpadla tak může být klidně 40 Db

Hlučnost tepelného čerpadla uvnitř domu

Hlučnost tepelných čerpadel uvnitř se týká především varianty země/voda a pro varianty vzduch/voda se jedná o vnitřní jednotky obsahující kompresory.

Základní pravidla:
•    Neumisťujte tepelné čerpadlo vedle ložnic. Pokud je to nutné, zajistěte vyšší neprůzvučnost stěny a dveří
•    Vyhněte se kotvení potrubí do společné stěny s ložnicí (obecně s obytným prostorem).
•    Místnost s tepelným čerpadlem neobkládejte dlaždičkami. Dlažba hluk tepelného čerpadla zvýrazňuje.
•    Hlučnost tepelného čerpadla vzduch/voda vně domu

Zde je nutné zohlednit potřeby sousedů. Musíte zajistit,  aby hluk tepelného čerpadla neobtěžoval vás ani vaše okolí

Základní pravidla
•    Neumisťujte venkovní jednotku tepelného čerpadla poblíž oken obytných místností.
•    Neumisťujte venkovní jednotku tepelného čerpadla příliš blízko ke stěně nebo do rohu domu. To jeho hlučnost zvyšuje, protože navíc dochází k odrazu hluku od stěn.

Neumisťujte venkovní jednotku tepelného čerpadla na střechu, nebo na konzole ukotvené do stěny obytného objektu. Zde nejde tolik o hluk samotný, často zde dochází k přenosu vibrací do konstrukce, to se muže vyvinout v neřešitelný problém.

Chci odbornou konzultaci a nabídku na míru

Zajímá mě

Jakým způsobem vytápíte dům?

Původní zdroj ovlivňuje stávající podobu kotelny i možnost získat dotaci a její výši. Proto jej potřebujeme znát.

Čím doma topíte?

Většina domů má teplovodní vytápění a rozvody vedené v radiátorech, nebo v podlaze.

Bude se tepelné čerpadlo starat o ohřev teplé vody do bojleru?

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Znáte tepelnou ztrátu domu?

Tepelná ztráta domu je hlavním údajem pro správné nadimenzování tepelného čerpadla. Pokud tento údaj neznáte, nevadí, upřesníme ho následujícími otázkami. Údaj o tepelné ztrátě naleznete v projektové dokumentaci, nebo v energetickém štítku nemovitosti.

kWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Máte zájem o vyřízení dotace?

Dotaci Vám zařídíme. Zjistíme, zda lze o dotaci žádat a pokud ano, zajistíme veškerou administraci.

Máte zájem o vypracování nabídky na fotovoltaickou elektrárnu?

Pokud zvažujete pořízení domácí elektrárny, vypracujeme vám nabídku. Zajistíme, aby vše správně fungovalo.

Jaké tepelné čerpadlo Vás zajímá?

Preferujete konkrétní technologii? Na tepelná čerpadla se specializujeme a máme v nabídce různá řešení, pomůžeme vám zvolit to nejefektivnější pro Vás.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

Znáte svou roční spotřebu elektřiny?

Spotřeba elektřiny vaší domácnosti je klíčovým parametrem pro správný návrh velikosti fotovoltaické elektrárny a odhad dosažitelných úspor. Snadno ji naleznete ve svém vyúčtování za uplynulé období. Pokud ji neznáte, zadejte prosím podlahovou plochu vašeho domu.

Pokud Vaši spotřebu energie neznáte, pokusíme se ji odhadnout. Přejděte prosím na další krok.

Vyplňte prosím roční spotřebu elektřiny

Běžná spotřeba rodinného domu je cca 4 — 10 MWh za rok ( 1 000 kWh = 1 MWh).

MWh

Jaká je podlahová plocha vytápěných místností?

Celková plocha ovlivňuje množství energie potřebné k vytápění i k provozu dalších zařízení. Jednouchý výpočet podlahové plochy je půdorys Vašeho domu krát počet pater. Například dům má rozměry 10 x 8 metrů a má patro, 10 x 8 x 2 = 160 metrů.

Jaká je míra zateplení domu?

Na základě tohoto údaje jsme schopni odhadnout tepelnou ztrátu vaší nemovitosti.

Jakým způsobem vytápíte dům?

Energie na vytápění představuje až 70 % energie spotřebované v domácnosti, a proto je důležité vědět, jestli se elektřinou vytápí, nebo ne.

Jakým způsobem ohříváte teplou vodu?

Ohřev teplé vody představuje až 20 % spotřeby energie v domácnosti, proto je nutné to zohlednit v návrhu fotovoltaické elektrárny.

Pro kolik osob bude teplné čerpadlo ohřívat teplou vodu?

Počet osob trvale žijících v domácnosti má vliv na spotřebu teplé vody a potřebný objem zásobníku.

Máte klimatizaci, saunu nebo bazén?

Typické energeticky náročné spotřebiče v domácnosti ovlivní velikost navrhované fotovoltaické elektrárny.

Rádi byste nám položili otázku? Teď je ta správná chvíle

Pokud máte konkrétní otázku, nebo chcete zpřesnit vaše zadání, napište nám vaše podněty zde:

Kontaktní údaje

Adresa objektu, kde zamýšlíte instalaci FVE, je pro nás důležitá vzhledem k posouzení velikosti střechy a její způsobilosti pro instalaci, např. sklon, orientace.

Vyplňte své telefonní číslo ve formátu 777 123 456
Vyplňte správně svou e-mailovou adresu prosím
Vyplňte PSČ ve formátu 123 45

A jsme na konci!

Děkujema za Vaší důvěru, brzo Vás budeme kontaktovat ohledně sjednání schůzky.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.